Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Rozvrh hodín na školský rok 2020/2021


Začiatok vyučovania nájdete pri svojom kurze.
 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok
 Anglický jazyk
 1. ročník 1.E Púchov (4-h)
Damaška
15:00-18:10
začiatok až po uvoľnení opatrení
1.A žiaci ZŠ (2-h)
Trebulová
14:30-16:00
učebňa 59

1.B dospelí (2-h)
16:15-17:45
učebňa 44
začiatok až po prihlásení poslucháčov
 2. ročník 2.B (4-h)
Kopšíková
16:05-19:15
učebňa 43
 3. ročník 3.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Valjašková
14:30-16:00
učebňa 43
3.B (4-h)
Kopšíková
16:15-19:25
učebňa 44
3.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Valjašková
14:30-16:00
učebňa 43
 4. ročník 4.E Púchov (4-h)
Tenzerová
15:00-18:10
učebňa B233
4.B dospelí (4-h)
Hamárová
15:15-18:25
učebňa 59
4.C študenti (2+2-h)
Kopšíková
14:30-16:00
učebňa 60
4.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Kopšíková
14:30-16:00
učebňa 60
4.C študenti (2+2-h)
Kopšíková
14:30-16:00
učebňa 60
4.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Kopšíková
14:30-16:00
učebňa 60
 5. ročník
5.A študenti (3-h)
Slaziníková
15:00-17:25
učebňa 50

 6. ročník a prípravný kurz na  štátnu jazykovú skúšku 6.E Púchov (4-h)
Valjašková
15:00-18:10
učebňa C232

 Konverzácia (2-h)
Kopšíková
16:15-17:45
začiatok až po prihlásení poslucháčov
  
 Obchodná angličtina (2-h)
Gajdošová
16:15-17:45
začiatok až po prihlásení poslucháčov
 Ruský jazyk
 2. ročník 2.A (2-h)
Jarinová
15:00-16:30
učebňa 44
začiatok až po uvoľnení opatrení
 Francúzsky jazyk
 1. ročník

 Nemecký jazyk
 1., 2. a 6. ročník  6.A (4-h)
Drápalová
15:00-18:10
učebňa 59


2.A (4-h)
Grbalová
15:00-18:10
učebňa 57
 Španielsky jazyk
 2. a 3. ročník 3.A (2-h)
Holincová
15:00-16:30
učebňa 59
2.A (3-h)
Holincová
15:15-17:45
učebňa 32
 Slovenský jazyk - Slovak Language for Foreigners - Словацкий язык
 

 Japonský jazyk
 1. ročník


_gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16758432-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();