Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Rozvrh hodín na školský rok 2019/2020

 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok
 Anglický jazyk
 1. ročník
1.B dospelí (3-h)
Šandorová
16:00-18:25
učebňa 49
1.A žiaci ZŠ (2-h)
Drápalová
14:30-16:00
učebňa 60
 2. ročník
Individuálny kurz (2-h)
Kulihová
17:50-19:20
učebňa 43
2.B (3-h)
Kulihová
16:15-18:40
učebňa 31
2.A žiaci ZŠ (2-h)
Valjašková
14:30-16:00
učebňa 44
 3. ročník 3.E Púchov (4-h)
Lišaníková
15:00-18:10
učebňa B233
3.B dospelí (4-h)
Hamárová
15:00-18:10
učebňa 59
3.C študenti (2+2-h)
Kulihová
14:30-16:00
učebňa 60
3.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Kulihová
14:30-16:00
učebňa 54
3.C študenti (2+2-h)
Kulihová
14:30-16:00
učebňa 60
3.A žiaci ZŠ (2+2-h)
Kulihová
14:30-16:00
učebňa 54
 4. ročník 4.A žiaci ZŠ
Valjašková
15:00-16:30
učebňa 43
4.B dospelí (2-h)
Kulihová
16:15-17:45
učebňa 44


4.C študenti (3-h)
Slaziníková
15:00-17:25
učebňa 50

 5. a 6. ročník 5.E Púchov (4-h)
Valjašková
15:00-18:10
učebňa C232
6.A (4-h)
Kulihová
16:15-19:25
učebňa 43
 Prípravný kurz na
 št. jazykovú skúšku 

7.A (4-h)
Valjašková
14:30-17:40
učebňa 43
 Konverzácia   
Konverzácia v AJ (2-h)
Valjašková
16:15-17:45
učebňa 30
 Obchodná angličtina
 Ruský jazyk
 1. ročník 1.A (2-h)
Šandorová
15:00-16:30
učebňa 49
 Francúzsky jazyk
 1. ročník

 Nemecký jazyk
 1. a 5. ročník  5.A (4-h)
Drápalová
15:00-18:10
učebňa 44
1.A (3-h)
Grbalová
15:00-17:25
učebňa 50
 Španielsky jazyk
 1. a 3. ročník
3.A (2-h)
Holincová
15:00-16:30
učebňa 44
1.A (3-h)
Holincová
15:00-17:30
učebňa 32
 Slovenský jazyk - Slovak Language for Foreigners - Словацкий язык
  M.C.
Kulihová
19:00-20:30
Púchov_gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16758432-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();